รับสมัครงาน

บจก. แมทเทล กรุงเทพ รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการ

บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตของเล่น โดยมีโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค ทำงาน 4 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำรายวัน มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-บริษัทเปิดรับสมัครโดยตรง ไม่ผ่านซับคอนแทรค

สวัสดิการที่ได้รับจากทางบริษัท

-เบี้ยขยัน 1,000-1,050 บาทต่อเดือน (โดยเริ่มตั้งแต่เดือนแรก)

-ค่ากะ 110 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 408 บาทต่อเดือน

-เครื่องแบบพนักงาน

-รถรับและส่งพนักงาน 38 สาย

-ประกัน

-เงินสงเคราะห์

-ประกันสังคม และ กองทุนทดแทน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ทำงาน 4 เดือน บรรจุเป็นพนักงานประจำรายวัน และ รับเงิน 5,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตอุตสาหกรรมส่งออก ซอย 9 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน้าบริษัท ในเวลาช่วงเช้า 08.30-11.30 น. และ ช่วงบ่าย 13.00-14.30 น. หรือสอบถามได้ที่ 02-324-0373-5 ต่อ 1202 / 1203 / 1204 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล Amporn Muangngam เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!