รับสมัครงาน

Nikon Thailand รับพนักงาน วุฒิ ม.3 ค่าจ้าง 9,900 บาท/เดือน

บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มนิคอน คอร์ปอเรชั่น ของประเทศญี่ปุ่น โดยดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกล้องและเลนส์ โดยมีโรงงานผลิตในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค VDS มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต (รายเดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-สามารถทำโอทีได้ และ เข้ากะได้

-สามารถยืนทำงานได้

ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้าง 9,900 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินช่วยเหลือพิเศษ 2,520 บาท

-ค่ากะ 60 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 / 900 / 1,000 บาทต่อเดือน

-ประกันสุขภาพสำหรับพนักงาน และ บุตร

-โบนัส 2 ครั้งต่อปี

-ค่าจ้างออกเป็นเดือน วันที่ 25 ของเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์

-เวลากะเช้าทำงาน 07.45-17.15 น.

-เวลากะดึกทำงาน 19.45-05.15 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตรายเดือน ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครบริษัท วีดีเอส หน้าบอร์ดหางานโรจนะ ประตู A หรือสอบถามได้ที่ 086-893-5450 ซับคอนแทรค VDS

ขอบคุณข้อมูล บุญทวี สายเหลา เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!