บจก. แคนนอน ไฮ-เทค รับพนักงาน รายได้รวมโอที 595 บาท/วัน

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตเครื่อง Scanner และ Printer Media เพื่อส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 1,000 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค เคทีเค.97 มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-ผู้ชายไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถทำงานได้

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป / น้ำหนักไม่เกิน 70 กก.

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 595 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 325 / 327 / 329 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 300-600 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 330 บาทต่อเดือน (ข้าวฟรี)

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันพิเศษ 500 บาท (6 เดือนแรก)

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน (กะกลางคืน)

-OT เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง (2-3 วันต่อสัปดาห์)

-โบนัสรายเดือน 1,900 บาทต่อเดือน

-ที่พักพนักงานหญิง (พนักงานต่างจังหวัด)

-รถรับและส่งปรับอากาศ 47 สาย

-ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุดฟรี

-สมัครแล้วเป็นพนักงานประจำ บริษัท แคนนอน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขานครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 1,000 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 081-999-0515 / 083-225-4221 / 098-115-6898 / 063-770-5239 / 087-916-9090 / 082-107-5363 ซับคอนแทรค เคทีเค.97

ขอบคุณข้อมูล Chanchai Houngpimai เรียบเรียง Chokyonline