Showa Denko รับพนักงาน รายได้เฉลี่ยรวม 20,000 บาท/เดือน

บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับเบรครถยนต์ เพื่อนำไปใช้กับรถยนต์หลายค่าย ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรค จ๊อบ พาสปอร์ต และเข้าทำงานที่จังหวัดระยอง มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต แผนก Assembly / Paint / Injection

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ส่วนสูง 170 เซนติเมตรขึ้นไป

-ผู้หญิง ส่วนสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป

-เป็นผู้ที่มีอายุ 18-32 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี

-ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

-ผู้ชายต้องเรียน รด. หรือ เกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน (ปรับค่าจ้าง 5 บาททุกปี)

-ค่ากะดึก 100 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 1,400 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารวันหยุด 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกะดึก 55 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 25 บาทต่อวัน ( 3 ชม. ขึ้นไป)

-ค่าอาหารโอทีวันหยุด 25 บาทต่อวัน ( 3 ชม. ขึ้นไป)

-เบี้ยขยัน 400 / 700 / 800 บาทต่อเดือน

-มีโบนัสประจำปี

-อาหารกลางวันฟรี

-รถรับและส่งพนักงานหลายสาย

-เงินออกสิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค จ๊อบ พาสปอร์ต และเข้าทำงานที่บริษัท โชวา เดนโกะ แมททีเรียลส์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://www.job-passport.com/seeker/appshare/ATC หากคุณสมบัติผ่านจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์

ขอบคุณข้อมูล จ๊อบพาสปอร์ต จัดหางาน เรียบเรียง Chokyonline