บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น รับพนักงาน รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชาย ผ่านซับคอนแทรคโชคเพิ่มพูน45 เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขา นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-ยังไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถสมัครได้

-สามารถทำโอทีได้

-สามารถเดินทางเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 62 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2 = 83 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3 = 124 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าอาหารกลางวัน 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 120 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300-400 บาทต่อเดือน

-มีโอกาสปรับบรรจุ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขานิคมเวลโกรว์ ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-243-2479 หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงานทางไลน์กับบริษัท โชคเพิ่มพูน45 จำกัด

ขอบคุณข้อมูล May May เรียบเรียง Chokyonline