รับสมัครงาน

Cream-O รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้รวมโอที 500-600 บาท/วัน

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องดื่ม อาหาร เบเกอรี่ ขนมเวเฟอร์ บิสกิต ลูกอม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค OS Recruitment เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-สายตาปกติ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าแรงรวมโอทีเฉลี่ยวันละ 500-600 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 25-30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200-400 บาทต่อเดือน

-OT เฉลี่ยวันละ 3.5 ชั่วโมงต่อวัน

-โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

-รถรับส่งพนักงานฟรี

-ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานฟรี

-ชุดฟอร์มก่อนเริ่มงานฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค และ เข้าทำงานที่บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/HWrajAiis1 หรือสอบถามได้ที่ 094-485-7330 หรือ 065-526-6099 ซับคอนแทรค OS Recruitment

ขอบคุณข้อมูล บมจ.จัดหางานโอเอส โอเอสอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!