บจก. ทอสเท็ม รับพนักงาน รายได้รวมโอที 17,000-24,000 บาท/เดือน

บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด เป็นบริษัทของญี่ปุ่น โดยประกอบธุรกิจการผลิตกรอบประตู หน้าต่างอลูมิเนียม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานชาย จำนวน 10 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค GAT โดยมีรอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้าทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานชาย จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-39 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.6 ขึ้นไป

-สายตาปกติ

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-น้ำหนัก 45 กก. ขึ้นไป

-สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2565

-สามารถทำงานยืน และ เข้ากะได้

-สมัครงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 17,000-24,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ทำงานครบ 4 เดือน รับ 335 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 55 บาทต่อวัน

-มีเงินช่วยเหลือค่าที่พัก 1,300 บาทต่อเดือน

-ทำงานครบ 4 เดือน ค่าครองชีพ 800 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยัน 400 / 800 / 1,200 บาทต่อเดือน

-มีรถรับส่งพนักงานหลายสาย

-เงินออกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 2 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย จำนวน 10 อัตรา เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 082-178-3632 ซับคอนแทรค GAT โดยจะมีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล Sasinipa Anothai เรียบเรียง Chokyonline