บริษัท TCP รับพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้เฉลี่ย 560 บาท/เดือน

บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา ซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องดื่มและอาหาร ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทเปิดรับสมัครเอง โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัทในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน

-ผู้สมัครที่มาจากต่างจังหวัดตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มีรถรับมาทำงานฟรี

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 560 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 324 บาทต่อวัน

-OT 60.75 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะกลางคืน 30 บาทต่อคืน

-ค่าอาหารกะกลางคืน 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-เงินเดือนออกทุกวันที่ 15 และ 20 ของเดือน

-รถรับส่งพนักงานฟรี (ปราจีนบุรี , นครนายก , ฉะเชิงเทรา)

-ที่พัก

-ประกันสังคม

-เสื้อพนักงาน และ รองเท้า

-ข้าวฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาปราจีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และเข้าทำงานที่บริษัท ที.ซี. ฟาร์มา ซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน หรือ สมัครได้ที่ https://forms.office.com/r/NRaDy1NS7p หรือ สอบถามได้ที่ 037-239-239 ต่อ 2687 และ 2789 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด เรียบเรียง Chokyonline