รับสมัครงาน

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย รับพนักงาน รายได้ 14,000 บาท/เดือน

บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินมาเป็นเวลา 30 กว่าปี โดยผลิตลูกกวาดเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศ และ ส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค CSN โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท จังหวัดนครปฐม มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

-น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

-ลักษณะงานมีทั้งนั่งและยืน ทำงานในห้องแอร์

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้ขั้นต่ำเฉลี่ย 14,000 บาทต่อเดือน หรือ รายได้เฉลี่ย 7,500-8,900 บาทต่อวีค หรือ รายได้เฉลี่ย 541-631 บาทต่อวัน

-โอทีบังคับ 3-6 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่ากะ 80 บาทต่อวัน

-ค่าข้าว 24 บาทต่อวัน

-มีรถรับส่งจากที่พักไปส่งโรงงาน

-เพิ่มค่าโอทีกะกลางคืน 10 บาทต่อชั่วโมง

-ชุดพนักงานฟรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท เอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงานทางไลน์ หรือ ติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-598-9290 / 064-203-6813 / 090-271-6369 ซับคอนแทรค CSN

ขอบคุณข้อมูล Csn Subcontract เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!