รับสมัครงาน

Carrier รับพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 500-650 บาท/วัน

บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ทางซับคอนแทรค TPF168 ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย โดยมีรอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 และ 28 มิถุนายน 2565 เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุระหว่าง 18-37 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป

-มีรอบสัมภาษณ์วันที่ 24 และ 28 มิถุนายน 2565

-ฟรีตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน และ ฟรีรองเท้าเซฟตี้ ชุดยูนิฟอร์ม

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 500-650 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 110 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารวันละ 20 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารวันหยุด 30 บาทต่อวัน

-โอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง = 155.16 บาทต่อวัน

-โอที 1.5 = 62.963 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 2.0 = 82.75 บาทต่อชั่วโมง

-โอที 3.0 = 124 หรือ 125 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าจ้างวันหยุด 662 บาทต่อวัน

-ค่า Skill 12 บาทต่อวัน (บางแผนก)

-ค่าสลับเบรก 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันราย 15 วัน 300 บาท

-เงินพิเศษ 1,500 บาท หากทำงานครบ 3 เดือน

-เงินโบนัสพิเศษทุก 3 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค TPF168 เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ https://forms.gle/jgivKbjs5rHoGvNR7 หรือ ติดต่อได้ที่ 086-355-8470 และ 086-355-8471 โดยมีรอบสัมภาษณ์งานในวันที่ 24 และ 28 มิถุนายน 2565

ขอบคุณข้อมูล Nutcha Salee เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!