Thai Koito รับพนักงาน วุฒิ ม.3 รายได้ 17,000-18,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด บริษัทในกลุ่ม KOITO Japan ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างของรถยนต์ ทางซับคอนแทรค PM ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีรอบเริ่มงานวันที่ 23 มิถุนายน 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 17,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 30 บาทต่อวัน

-ค่าประกอบ 39 บาทต่อวัน

-ค่ายกสินค้า 49 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 / 300 / 400 / 500 บาทต่อเดือน

-สิทธิ์ลาพักร้อน 6 วันต่อปี

-เงินช่วยเหลือ / งานเลี้ยงประจำปี

-มีประกันสังคม

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-มีโอทีทุกวัน

-มีรถรับส่งพนักงานหลายสาย

-เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค PM เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 083-064-0891 หรือ Line : jaja2232 คุณจาจ้า เจ้าหน้าที่สรรหา พีเอ็ม

ขอบคุณข้อมูล จาจ้า สรรหา พี.เอ็ม เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!