DC เซเว่น อีเลฟเว่น รับพนักงาน รายได้ 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยประกอบธุรกิจด้านร้านสะดวกซื้อ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้า ทั้งคลังแห้ง และ คลังเย็น เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้า สาขาลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานจัดสินค้าคลังเย็น

-พนักงานจัดสินค้าคลังแห้ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร (คลังแห้ง) ผู้ชาย ป.6 – ปวส. (จบ กศน.ก็สามารถสมัครได้) ผู้หญิง ม.3-ปวส. (จบ กศน. ก็สามารถสมัครได้)

-วุฒิของผู้สมัคร (คลังเย็น) ม.3-ปวส. (จบ กศน. ก็สามารถสมัครได้)

-สามารถยกของ และ เข้ากะได้

-ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 363 บาทต่อวัน + เงินพิเศษ 40 บาท

-มีโอทีขั้นต่ำ 3 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่ายก / ค่ากะ / เบี้ยขยัน

-โบนัสประจำไตรมาส 4 ครั้งต่อปี

-ปรับเงินประจำทุกปี

-มีปรับเป็นพนักงานรายเดือน

-กองทุนประกันสังคม

-ประกัน

-รถรับส่งพนักงาน ลาดกระบัง ฉลองกรุง หนองจอก

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้าสาขาลาดกระบัง ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมนำไกร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานจัดสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาลาดกระบัง สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน สอบถามได้ที่ 091-004-7620 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล HR DC Suvarnabhumi เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!