รับสมัครงาน

ขนมซูกัส รับพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 19,000 บาท/เดือน

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยมีโรงงานผลิตทั้ง 3 โรง ประกอบไปด้วย โรงงานผลิตสบู่ โรงงานผลิตเครื่องสำอาง โรงงานผลิตลูกอม ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค Sandee มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง / ทอม ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษาของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000-19,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 บาทต่อเดือน

-มีโอที 3.5 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่าตำแหน่ง 10-25 บาทต่อวัน (แล้วแต่จุดงาน)

-มีรถรับส่งพนักงาน เส้น บางนา-ปู่เจ้า

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนักงานประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัท)

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-15.00 น.

-เวลาทำงานกะบ่าย 15.00-23.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 23.00-07.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-364-6644 หรือ Scan QR Code เพื่อติดต่อสมัครงานทางไลน์ เจ้าหน้าที่ซับคอนแทรค Sandee

ขอบคุณข้อมูล Jariya Kerdklang เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!