รับสมัครงาน

บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครฝ่ายผลิต รายได้ 12,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคบริษัท โตโยดะ เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตสาขาบางกะดี จังหวัดปทุมธานี โดยสาขานี้เป็นโรงงานที่ดำเนินธุรกิจการผลิตเครื่องปรุงรสอูมามิ หรือ ผงชูรส มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป (อ่านออกเขียนได้)

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.แล้ว (ต้องมีใบผ่านการเรียน รด.)

-สามารถทำงานเข้ากะได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-อัตราค่าจ้าง 331 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันพิเศษ 500 บาท กรณีไม่หยุด ลา มาสาย

-ค่าโอที 8 ชั่วโมง

-OT 1.5 = 62.06 บาทต่อชั่วโมง

-OT 2 = 82.75 บาทต่อชั่วโมง

-OT 3 = 124.12 บาทต่อชั่วโมง

-มีเงินประกันสังคม

-ค่าเดินทาง 10 บาทต่อวัน

-ค่าสภาพแวดล้อม 30 บาท

-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-มีเงินช่วยเหลือ

-เงินออกเป็นวีค กลางเดือน และ สิ้นเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาบางกะดี ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-031-8697 ซับคอนแทรคบริษัท โตโยดะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยรับสมัครในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ขอบคุณข้อมูล Toyoda Job เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!