รับสมัครงาน

B P Castral รับสมัครฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 13,000 บาท/เดือน

บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเครื่อง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค IFS เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิตชาย ที่โรงงานของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-ค่าจ้าง 340 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-ค่ารายงาน 300 บาทต่อเดือน

-เงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารโอที 50 บาทต่อวัน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์และอาทิตย์

-เวลาเข้างาน 08.00-17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซอย 15 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค IFS และเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ป้อมหน้าบริษัท หรือสอบถามได้ที่ 065-893-9207 หรือ Line : 0658939207

ขอบคุณข้อมูล Preeyanuch Katasila เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!