รับสมัครงาน

บจก. เอคโค่ ประเทศไทย รับสมัครพนักงาน รายได้ 660 บาท/วัน

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตรองเท้าของผู้หญิง ผู้ชาย และรองเท้าสำหรับใส่กลางแจ้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครโดยตรงไม่ผ่านซับคอนแทรค และเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดในการสมัครงานดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 / ปวช.

-หากอายุเกิน 40 ปี แต่เย็บจักรเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีครูฝึกสอนเย็บจักร

-สามารถเข้ากะได้

-สามารถเดินทางเองได้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 335 บาทต่อวัน

-เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (วันละ 99.24 บาทต่อวัน)

-เงินโบนัสประจำปี 45-90 วัน โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

-เบี้ยขยันรายวัน 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน

-ค่าทักษะ 48 , 72 , 108 และ 132 บาทต่อวัน

-ช่วยเหลือค่าเดินทาง วันละ 60 บาท

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-เบี้ยอายุงาน

-รางวัลอายุงาน

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-ประกัน / ประกันสังคม / ประกันสุขภาพ

-ชุดฟอร์มพนักงาน

-มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้

-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

-ฟรีอพารท์เม้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ฟรี 1 เดือน

-ฟรีอาหาร 3 มื้อ 1 เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) ของบริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงงาน สาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ สอบถามได้ที่ 087-120-3145 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล พลอยย’ ไพลิน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!