รับสมัครงาน

SVI รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 8,000-10,000 บาท/วีค

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการประกอบ ผลิต และส่งออกผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค ในตำแหน่งฝ่ายผลิต โดยไม่จำกัดเพศ และเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปทุมธานี มีคุณสมบัติและรายได้ที่ได้รับของพนักงานดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18-42 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป

-น้ำหนักไม่เกิน 75 กก.

-ไม่รับพนักงานเก่า

-สามารถเข้ากะได้ มี 2 กะ เช้า และ ดึก

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 8,000-10,000 บาทต่อวีค (เวลาทำงานคิดเป็น 7 ชั่วโมง)

-มีโอทีทุกวันวันละ 4 ชั่วโมง

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-โอที 70.93 บาทต่อชั่วโมง

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน (ข้าวฟรี)

-ค่ากะบ่าย 10 บาท ค่ากะดึก 30 บาท

-เบี้ยขยัน 300-600 บาทต่อเดือน

-มีโบนัสประจำปี

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนเงินทดแทน

-สหกรณ์ออมทรัพย์

-เงินของขวัญแต่งงาน / เงินของขวัญคลอดบุตร

-เวลาทำงานกะเช้า 06.30-18.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 19.00-06.30 น.

-มีรถรับส่งพนักงานฟรี

-เงินออกเป็นวีค ทำงาน 1-15 เงินออกวันที่ 25 / ทำงาน 16-สิ้นเดือน เงินออกวันที่ 10

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา เริ่มงานทันทีไม่มีสัมภาษณ์

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!