รับสมัครงาน

บจก. ไทยซันเอะ รับสมัครพนักงาน รายได้รวมโอที 560-610 บาท/วัน

บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 โดยประกอบธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ไมโครเวฟ ไปจนถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค PRTR เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 560 บาทต่อวัน

-รายได้เฉลี่ยรวมกะกลางคืน 610 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 330 บาทต่อวัน

-เงินพิเศษ 5 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน

-ค่ากะวันหยุด 70 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200 / 300 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันต่อเนื่องเดือนที่ 3 ได้รับ 2,000 บาท

-ประกันสังคม และ กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรคและเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานของบริษัท ไทยซันเอะ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 063-205-9561 หรือ Line : PRTR06 คุณเต้ ซับคอนแทรค PRTR

ขอบคุณข้อมูล Narongrit Padunglap เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!