CP-Meiji รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายนมพาสเจอร์ไรส์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าทำงานในแผนกคลังสินค้าห้องเย็น โดยมีรอบเริ่มงานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และเข้าทำงานที่โรงงานอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานชาย แผนก Store คลังสินค้า ห้องเย็น จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี (ผู้หญิงสมัครรอ)

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ทำโอทีได้ มีโอทีทุกวัน

-ทำงานในอุณหภูมิ -5 องศาได้

-อ่านออก เขียนได้ รู้ตัวเลข

-มีความพร้อมในการเริ่มงานเท่านั้น

-รอบเริ่มงานวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรงวันละ 325 บาทต่อวัน

-ค่าโอที 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 61 บาท

-ค่าอาหาร 10 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 300 บาทต่อเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-ลักษณะงานเป็น งาน 2 กะ

-เวลาทำงาน + โอที 08.00-20.00 น. และ 20.00-08.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย จำนวน 20 อัตรา แผนกคลังสินค้าห้องเย็น ผ่านซับคอนแทรคและเข้าทำงานที่บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จังหวัดสระบุรี สามารถติดต่อเพื่อสมัครและนัดยื่นเอกสารได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!