รับสมัครงาน

ROHM รับสมัครพนักงาน 50 อัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีสวัสดิการ

บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัทไม่ผ่านซับคอนแทรค บริษัทเปิดรับโดยตรง ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต และ ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานจังหวัดปทุมธานี

ตำแหน่งที่ 1 : พนักงานฝ่ายผลิต

-วุฒิของผู้สมัคร ม.6 ขึ้นไป

-ผู้สมัครมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

ตำแหน่งที่ 2 : ช่างซ่อมบำรุง

-ผู้สมัคร มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

สวัสดิการที่ได้รับของบริษัท

-เบี้ยขยันรายเดือน / เบี้ยขยันรายปี

-เงินช่วยเหลือที่พัก และ ยานพาหนะ

-เครื่องแบบพนักงาน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ค่าครองชีพ

-ค่ากะ

-รถรับส่งพนักงาน

-ที่พัก

-ประกันสุขภาพครอบครัว / ประกันสุขภาพพนักงาน

-เงินช่วยเหลือมงคลสมรส / เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

-อบรมทำงานต่างประเทศ

-เรียนภาษาญี่ปุ่น

-กิจกรรมกลางปี

-งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

-งานเลี้ยงสังสรรค์ในหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง

-ข้าว และ น้ำแข็งฟรี

-มีโบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ ช่างซ่อมบำรุง ของบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค

ขอบคุณข้อมูล Nickname’s Kae เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!