รับสมัครงาน

Toyotomi รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ยรวม 18,000 บาท/เดือน

บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Toyotomi Kiko ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค ACB เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตชาย ที่โรงงานผลิตของบริษัทจังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป (ไม่ต้องเข้ากะ)

-มีใบขับขี่รถตรงกับประเภทรถที่ใช้

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 13,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 70 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 70 บาทต่อวัน

-อาหารกลางวันฟรี

-ค่าครองชีพ 400 บาทต่อเดือน

-ค่าเบี้ยขยัน 600-1,100 บาทต่อเดือน

-เบี้ยขยันรายปี 2,000 บาท

-โบนัส 2 ครั้งต่อปี

-มีเงินพิเศษ

-ชุดฟอร์มแจกฟรี

-มีประกัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม TFD ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค ACB เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท โตโยโตมิ ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 062-875-5937 หรือ Line : 0628755937 คุณบี เบญจวรรณ

ขอบคุณข้อมูล Benjawan Bee Ben เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!