คลังรถยนต์ “MG” รับสมัครพนักงาน รายได้รวมโอที 20,000 บาท/เดือน

บริษัท อันจิ-เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โดยให้บริการประเภทขนส่งและขนถ่ายสินค้า ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค SRP เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ SAIC MOTOR-CP จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงาน Worker จัดพาทรถยนต์ ค่าจ้าง 10,080 บาทต่อเดือน

-พนักงาน Tomorter ขับรถลากพาส ค่าจ้าง 10,200 บาทต่อเดือน

-พนักงาน Lift Truck ขับรถยกสูงหันข้าง ค่าจ้าง 10,500 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 21-40 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด. แล้ว

-ไม่มีรถรับส่ง

-ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวม 15,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน

-ค่าน้ำมันเดินทาง 500 บาทต่อเดือน

-ค่าเช่าบ้าน 600 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 100 บาทต่อวัน

-ข้าวฟรีเที่ยง และ โอที

-มีโบนัสปีละ 2 ครั้ง

-โอทีวันละ 2.5 ชั่วโมง

-ตำแหน่งขับรถ ผ่านทดลองงาน 4 เดือน ปรับสวัสดิการขึ้น 500 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานบริษัท SAIC MOTOR-CP ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย ผ่านซับคอนแทรค SRP เพื่อเข้าทำงานกับบริษัท อันจิ-เอ็น วาย เค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่คลังรถยนต์ของ MG สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ANJI-NYK https://goo.gl/maps/zJSTrmPXofMeLY5x7 หรือสอบถามได้ที่ 082-660-2792

ขอบคุณข้อมูล T Apisit เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!