รับสมัครงาน

Fujitsu General รับสมัครพนักงาน รายได้ 18,000-22,000 บาท/เดือน

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในนามฟูจิตสึ เจเนอรัล ประกอบธุรกิจด้านการเครื่องปรับอากาศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชาย โดยเปิดรับสมัครผ่านซับคอนแทรคจ๊อบพาสปอร์ต เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิต ซึ่งตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-27 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 18,000-22,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 336 บาทต่อวัน

-มีโอทีวันละ 3 ชั่วโมงต่อวัน

-ค่ากะดึก 140 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร OT 30 บาทต่อวัน (กรณีทำโอที 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

-ค่าเช่าบ้าน 1,200 บาทต่อเดือน (ผ่านทดลองงาน 4 เดือน)

-เบี้ยขยันสูงสุด 400 บาทต่อเดือน

-มีโบนัส

-รถรับ และ ส่ง พนักงานฟรี (ตามเส้นทางที่กำหนด)

-ทำงานวันที่ 21-5 เงินออกวันที่ 16 และ ทำงานวันที่ 6-20 เงินออกวันที่ 1

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขตประกอบการเสรี 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรคจ๊อบ พาสปอร์ต และบริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.job-passport.com/seeker/appshare/AL2 (ไม่ต้องเข้ากลุ่ม กรอกสมัครลงทะเบียนได้เลย)

ขอบคุณข้อมูล Fonza Moonsan เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!