รับสมัครงาน

บมจ. แมกเนคอมพ์ รับสมัครพนักงาน รายได้รวมโอที 20,000 บาท/เดือน

บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค SKD จำนวน 1,000 อัตรา ในตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงาน KCMA อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดของรายได้และคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 1,000 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-เริ่มสัมภาษณ์วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 640 บาทต่อวัน หรือ รายได้เฉลี่ย 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-รายได้เฉลี่ยโอทีวันหยุด 1,165 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างวันละ 325 บาทต่อวัน

-โอทีมากกว่า 208 บาทต่อวัน

-เงินช่วยเหลือค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันรายวันสำหรับพนักงาน 12 บาทต่อวัน (ระดับ D1-D8 และ ระดับ N1-N8)

-เบี้ยขยันสำหำรับการมาทำงาน บ่ายและดึก 40 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ต้องใช้สายตาเป็นพิเศษ 30 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 1,000 บาทต่อเดือน

-มีบริการรถบัส รับ-ส่ง ระหว่างโรงงานที่พักฟรี

-สิทธิประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน

-เข้าปฏิบัติงานที่ KCMA อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง จำนวน 1,000 อัตรา ผ่านซับคอนแทรค SKD เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/b6WU1oaETYU4arNR9 หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน

โดยจะเริ่มสัมภาษณ์งานตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สัมภาษณ์ทางวีดีโอคอล สอบถามรายละเอียดในการสมัครได้ที่ 086-331-9034 หรือ Line : 0863319034 ซับคอนแทรค SKD

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!