รับสมัครงาน

Uni-Aire รับสมัครพนักงาน ไม่วุฒิ รายได้เฉลี่ย 16,000 บาท/เดือน

บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ในด้านการผลิต จำหน่าย และส่งออกเครื่องปรับอากาศ Uni-Aire รวมไปถึงอุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค The First HR ในตำแหน่งฝ่ายผลิต มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 20-40 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้น เรียบร้อยแล้ว

-หากมีประสบการณ์งานช่าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 450 บาทต่อวัน

-OT 2.5 ชั่วโมงต่อวัน

-OT 1 = 84.37 บาทต่อชั่วโมง

-OT 2 = 112.50 บาทต่อชั่วโมง

-OT 3 = 168.75 บาทต่อชั่วโมง

-สวัสดิการตามสิทธิประกันสังคมกำหนด

-ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. โอทีถึง 20.30 น. ทุกวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิต ตั้งอยู่ที่ ซอยกิ่งแก้ว 24 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ผ่านซับคอนแทรค The First HR เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 065-205-2340 หรือ Line : 0652052340 คุณเคส

ขอบคุณข้อมูล เคส เดอะ เฟิร์ส เอชอาร์ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!