รับสมัครงาน

TOAPC รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้ 15,000 บาท/เดือน

บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทางบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครพนักงาน โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค โดยมีรอบเริ่มงานภายในเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเข้าประจำที่โรงงานผลิตของบริษัท โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 – ปวช.

-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-สามารถเข้ากะได้ 3 กะ (เช้า บ่าย ดึก เปลี่ยนกะอาทิตย์ละกะ)

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 15,000 บาทต่อเดือน (เงินออกเป็นวีค)

-ค่าจ้างเริ่มต้น 10,500 บาทต่อเดือน

-โบนัส 2 ครั้งต่อปี

-เบี้ยขยันขั้นต่ำ 700 บาทต่อเดือน (ตามฐานเงินเดือน)

-เบี้ยขยันพิเศษ 450 บาท

-เงินปรับประจำปี

-รถรับส่งปรับอากาศ

-ประกันกลุ่ม

-ยูนิฟอร์ม

-ค่ากะ (หากมีเข้ากะ)

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-เงินค่าเล่าเรียนบุตร

-เงินพิเศษ 300 บาทต่อเดือน (เฉพาะฝ่ายผลิต)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ถนนเทพรัตน กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย ของบริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 02-335-5555 ต่อ 4454 ฝ่ายบุคคล (ยังไม่เปิดรับสมัครหน้าโรงงาน)

ขอบคุณข้อมูล Toapc Recruit เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!