บจก. ยูนิลีเวอร์ รับสมัครพนักงาน ไม่วุฒิ รายได้ 12,000-20,000 บาท/เดือน

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตไอศกรีม สบู่ และของใช้ในบ้าน ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค จี เอ ที เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ไม่จำกัดเพศของผู้สมัคร และ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-ยังไม่เกณฑ์ทหารก็สามารถสมัครได้

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ ไม่มีรถรับส่ง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-20,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะเช้า 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะบ่าย 40 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 60 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน

-ค่าสัญญา 75 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

-มีผลิตภัณฑ์แจกฟรี

-มีประกันสังคม

-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

รายละเอียดในการทำงาน

-ทำงาน 3 กะ เปลี่ยนเวียนกะสัปดาห์ละครั้ง

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-15.00 น.

-เวลาทำงานกะบ่าย 15.00-23.00 น.

-เวลาทำงานกะดึก 23.00-07.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 096-667-9532 คุณดาว ซับคอนแทรค จีเอที

ขอบคุณข้อมูล Karaket Chetta เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!