รับสมัครงาน

กพร. รับสมัครอาสาพัฒนา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา รายได้ 15,000 บาท/เดือน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา หรือ อสพ. รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-9 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดของการเปิดรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จำนวน 200 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-วุฒิของผู้สมัคร ปริญญาตรี ทุกสาขา

-ไม่ต้องผ่านภาค ก.

เงินเดือนที่ได้รับ

-ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

-หากปฏิบัติงานครบ 1 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับจะได้รับค่าตอบแทนปลายปีเพิ่มอีก 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด ระยะเวลาทำงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

ทั้งนี้การเปิดรับสมัครอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังกล่าวจะต้องผ่านคุณสมบัติกระบวนการคัดเลือกการสัมภาษณ์ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานอาสาพัฒนาที่กรมพัฒนาชุมชนกำหนด

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาพัฒนาจำนวน 200 อัตรา สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน Fanpage เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!