รับสมัครงาน

McCormick รับสมัครพนักงาน รายได้รวมโอที 18,000-24,000 บาท/เดือน

บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องเทศ เครื่องปรุงรส สำหรับอาหาร ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค แมนพาวเวอร์ เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต และ สโตร์ ที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 10 อัตรา

-พนักงานสโตร์ W/H จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 22-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

-สายตาปกติ

-สามารถทำโอที และ เข้ากะได้

-ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียน รด.

-ต้องเดินทางไปทำงานเองได้ (ไม่มีรถรับส่ง)

-มีประสบการณ์ทำงานในไลน์ผลิตอย่างน้อย 1 ปี

-เคยมีประสบการณ์คุมเครื่องจักรมาบ้าง

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ยรวมโอที 18,000-24,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 10,080 บาทต่อเดือน (ผ่านทดลองงานปรับเป็น 12,000 บาท)

-เบี้ยขยัน 500 / 1,000 / 1,500 บาทต่อเดือน

-ค่ากะ 90 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 55 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 80 บาทต่อวัน

-ค่าเช่าบ้าน 100 บาทต่อวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต และ พนักงานสโตร์ เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท แม็คคอร์มิค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ จุดรับสมัครงานแมนพาวเวอร์ https://goo.gl/maps/aSa1C5Tr89mFSz4U9 หรือสอบถามได้ที่ 081-702-0005 / 033-045-444 ซับคอนแทรคแมนพาวเวอร์

ขอบคุณข้อมูล Rcy Manpower เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!