DHL คลังสินค้า”แม็คโคร” รับสมัครพนักงาน รายได้รวมโอที 650 บาท/วัน

ศูนย์กระจายสินค้า DHL ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภค และ บริโภค ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานในคลังสินค้า ซึ่งเป็นคลังเย็น อยู่ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานชาย จำนวน 20 อัตรา (แพ็ค ยกสินค้า และจัดเรียง)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-45 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 / ม.3 / ม.6 ขึ้นไป

-สามารถเข้ากะได้

-ลักษณะงานทำงานในห้องเย็น

-ซับคอนแทรคประกาศรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 650 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 346 บาทต่อวัน

-โอที 64.87 บาทต่อชั่วโมง

-ค่ากะเช้า 08.00-17.00 น. 20 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 16.00-01.00 น. 30 บาทต่อวัน

-ค่าห้องเย็น 17 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน

-ประกันสังคม / กองทุนทดแทน

-วันหยุดตามประเพณี 13 วัน

-ทำงานวันที่ 16-31 เงินออกวันที่ 10 และ ทำงานวันที่ 1-15 เงินออกวันที่ 25

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-คลังสินค้า DHL แม็คโคร ตั้งอยู่ที่ T-Park 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานชาย จำนวน 20 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่คลังสินค้า DHL แม็คโคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 061-640-6283 คุณปัทมา

ขอบคุณข้อมูล Pattama Thiamjai เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!