รับสมัครงาน

ศูนย์กระจายสินค้า CP ALL รับสมัครพนักงาน รายได้ 18,000 บาท/เดือน

ฝ่ายบุคคลของศูนย์กระจายสินค้า 7-11 ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชาสัมพันธ์ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้าจำนวนหลายอัตรา เพื่อเข้าทำงานที่คลังสาขาจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดของคุณสมบัติและรายได้ที่ได้รับดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 – ปวส.

-สามารถเข้าทำงานเป็นกะได้ (บางหน่วยงาน)

-ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ

รายได้และสวัสดิการของบริษัท

-รายได้เฉลี่ย 16,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 363-393 บาทต่อวัน

-OT มากกว่า 80 ชั่วโมงต่อเดือน

-ค่ากะ 25-55 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 200-500 บาทต่อเดือน

-ค่าพื้นที่พิเศษ 1,000 บาทต่อเดือน

-เงินช่วยเหลือพิเศษ 30-50 บาทต่อวัน (ตามตำแหน่งงาน)

-ประกัน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-ปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำรายเดือน (4 เดือน)

-โบนัสประจำปี

-ข้าวฟรี และ สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน

-ศูนย์กระจายสินค้า 7-11 สาขาชลบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดชลบุรี สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ คลังสินค้า ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. หรือ สอบถามได้ที่ 091-004-7451,7452 และ 02-071-1618 ต่อ 4041 , 4042 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล HR Cpall CB เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!