รับสมัครงาน

Thai Summit PK รับสมัครพนักงาน รายได้ 17,000-18,000 บาท/เดือน

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ Chassis Frame ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานผ่านซับคอนแทรค บริษัท พีนัจ ซับคอนแทรค จำกัด เพื่อเข้าทำงานในตำแหน่งฝ่ายผลิต ที่โรงงานผลิตนิคมอุตสาหกรรมเหมราชใหม่ จังหวัดระยอง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตชาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-34 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-มีบรรจุเป็นพนักงาน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 17,000-18,000 บาทต่อเดือน

-ค่าแรง 340 บาทต่อวัน

-ค่ากะ 80 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 35 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารโอที 12 บาทต่อวัน (ทำโอที 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

-เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน

-มีโบนัสประจำปี

-ทำงานวันที่ 21-5 เงินออกวันที่ 16 และ ทำงานวันที่ 6-20 เงินออกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ กะเช้าเวลา 08.00-17.10 น. / กะดึกเวลา 20.00-05.10 น.

-มีโอทีพิเศษ 20 นาทีทุกวัน และ มีโอทีวันละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชาย เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานผลิตของบริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จังหวัดระยอง สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 095-369-8356 หรือ Line : 0953698356 ซับคอนแทรค พีนัจ

ขอบคุณข้อมูล Recruit Pnatgroup Rayong เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!