SNP รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ค่าจ้าง 400 บาทต่อวัน ไม่รวมโอที

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) หรือ SNP เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ของ S&P ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ทั้งประจำและชั่วคราว เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานสาขาถนนบางนา-ตราด กม.23 จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดของผู้สมัครและสวัสดิการที่ได้รับดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต (ชั่วคราว)

-พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน และขยัน

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว 400 บาทต่อวัน

-ค่าจ้างพนักงานประจำ ได้รับเป็นเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท

-ค่ากะ 50 / 70 / 90 บาทต่อวัน (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเข้างาน)

-ค่าความร้อน 30 บาทต่อวัน

-ค่าความลำบาก 50 บาทต่อวัน

-ค่าสุขาภิบาล 20 บาทต่อวัน

-คูปองอาหารสำหรับกะกลางคืน 20 บาทต่อวัน

-กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-โบนัสประจำปี (สำหรับพนักงานประจำ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขาบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ทั่งชั่วคราว และ ประจำ ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน้าโรงงานสาขาบางนา-ตราด กม.23 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 07.00-16.00 น. หรือ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน และ สามารถสอบถามได้ที่ 02-181-7124-30 ต่อ 0

ขอบคุณข้อมูล Pornthip Rungkhan เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!