รับสมัครงาน

บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช รับสมัครพนักงาน รายได้ 12,000-16,000 บาท/เดือน

บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการผลิตนาฬิกา อะไหล่ และอุปกรณ์ของนาฬิกา CITIZEN ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหญิง เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิตหญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 19-35 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ไม่รับพนักงานเก่า

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 12,000-16,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้างรายวัน 325 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกลางวัน 15 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารล่วงเวลา (กะกลางวัน) 15 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารกะกลางคืน 25 บาทต่อวัน

-ค่าอาหารล่วงเวลา (กะกลางคืน) 25 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 65 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 500 / 600 / 800 บาทต่อเดือน

-โอทีวันละ 3 ชั่วโมง

-มีรถรับส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานของบริษัท ตั้งอยู่ที่ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตหญิง ผ่านซับคอนแทรค P-one เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเพื่อสมัครงานได้ที่ 092-261-0006 หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่ ซับคอนแทรคพีวัน หน้านิคมโรจนะ ประตู A

ขอบคุณข้อมูล วันดี พีวัน เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!