รับสมัครงาน

บจก. นิปปอน คอนโป รับพนักงาน 50 อัตรา รายได้เฉลี่ย 594 บาท/วัน

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลคลังสินค้า การบรรจุ รวมไปถึงขนส่ง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานคลังสินค้า เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานคลังสินค้า จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย หรือ ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-32 ปี

-วุฒิของผู้สมัคร ม.3 ขึ้นไป

-ลักษณะงานไม่มีกะ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 594 บาทต่อวัน

-ค่าแรง 330 บาทต่อวัน

-ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 400 / 500 / 600 บาทต่อเดือน (ไม่หยุด ลา มาสาย)

-โอทีมีทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง

-ไม่มีกะ เข้าเช้าตลอด

-มีปรับบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-สายรถ : บางนา / เทพารักษ์ / เคหะบางพลี / ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / บางบ่อ / เสาธงนอก / บางโฉลง

-ค่าแรงออกเป็นวีค ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน

-เข้าทำงานที่ บริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 12 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การรับสมัคร

-ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานคลังสินค้า ของบริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ สาขาเวลโกรว์ ซอย 12 หรือ สอบถามได้ที่ 080-625-1511 และ 086-878-9705 ซับคอนแทรคธนกรควอลิตี้

ขอบคุณข้อมูล อารียา สาระทิศ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!