รับสมัครงาน

บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ รับสมัครพนักงาน รายได้เฉลี่ย 14,000 บาท/เดือน

บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ผ่านซับคอนแทรค PCG เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงงาน โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีรายละเอียดของผู้สมัครและการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่จำกัดวุฒิของผู้สมัคร

-มีรอบเริ่มงานในวันที่ 16 สิงหาคม 2565

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 14,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

-ค่าแรง 331 บาทต่อวัน

-ค่ากะกลางคืน 55 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 800 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหารฟรี 1 มื้อ

-ค่าจุดปฏิบัติงาน (บางตำแหน่งงาน)

-ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานฟรี

-ยูนิฟอร์มฟรี

-โบนัสประจำปี

-ทดลองงาน 119 วัน บรรจุเป็นพนักงานประจำโรงงาน

-ประกันสังคม

-ตรวจสุขภาพประจำปี

-รถรับ และ ส่ง พนักงานฟรี

-เงินออกทุกวันที่ 15 และ สิ้นเดือน

รายละเอียดในการทำงาน

-เวลาทำงานกะเช้า 07.00-19.00 น. (รวมโอที)

-เวลาทำงานกะดึก 19.00-07.00 น. (รวมโอที)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานตั้งอยู่ที่ ซอยวัดเสาธงกลาง ถนนบางนา-ตราด กม.23 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

การรับสมัคร

-ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค PCG เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ หลังตลาดเคหะบางพลีริมบึง หรือ สอบถามได้ที่ 062-625-5629 หรือ 098-649-9751 ซับคอนแทรคบริษัท พีซีจี จำกัด

ขอบคุณข้อมูล ศตพล รักงาม เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!