รับสมัครงาน

Canon Hi Tech รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 รายได้ 13,000 บาท/เดือน

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตเครื่อง Scanner และ Printer Media เพื่อจำหน่ายและส่งออก ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานโดยตรงจากบริษัท ไม่ผ่านซับคอนแทรค ในตำแหน่งฝ่ายผลิตชายและหญิง เพื่อเข้าประจำที่โรงงานจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย / ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-40 ปี

-ผู้ชายไม่จำเป็นต้องเกณฑ์ทหาร

-วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ขึ้นไป

-รับตรงเป็นพนักงานบริษัท ไม่ผ่านซับ

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้เฉลี่ย 13,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 325 / 327 / 329 บาทต่อวัน

-ค่าครองชีพ 300-600 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 330 บาทต่อเดือน (ข้าวฟรี)

-ค่าเบี้ยขยันพิเศษ 6 เดือนแรก 500 บาท

-ค่ากะ 50 บาทต่อวัน (เฉพาะกะกลางคืน)

-ค่าล่วงเวลาโอที 160 นาที 162 บาทต่อวัน

-โบนัสรายเดือนพิเศษทุกเดือน 1,900 บาท

-ที่พัก (เฉพาะพนักงานต่างจังหวัด)

-ชุดยูนิฟอร์มฟรี 3 ชุด

-รถรับ และ ส่งปรับอากาศ 47 สาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานสาขานครราชสีมา ตั้งอยู่ที่ เขตอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

การรับสมัคร

-ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตชายและหญิง ของบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครงานกับทางบริษัทได้โดยการ Scan QR Code ใบประกาศเพื่อ หรือ ติดต่อได้ที่ 088-524-1723 คุณสมาน

ขอบคุณข้อมูล Saman Noithiam เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!