รับสมัครงาน

ธ.กรุงไทย รับสมัครบุคคลภายนอก วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เริ่มงานวันที่ 5 ก.ย. 2565

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ธนาคารกรุงไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์สำหรับการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มีรายละเอียดของการเปิดรับสมัครและระยะเวลาการทำงานดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หากจบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น

-สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นท์เตอร์ สแกนเนอร์ และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ยืนยันตัวตน

-สามารถใช้งาน เว็บ แอปพลิเคชัน ได้เป็นอย่างดี

-มี E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

-มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา สามารถเดินทางได้สะดวก

รายละเอียดของการทำงาน

-ทำหน้าที่แนะนำผู้ที่มาลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่สาขา / จุดให้บริการ และลงพื้นที่รับลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะอวดให้กับ กลุ่มผู้พิ ก า ร ผู้สูงอายุ ผู้ติ ด เ ตี ย ง หรือ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้

-ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (ช่วงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย หรือ ประกาศของรัฐบาล) เป็นระยะเวลา 45 วัน

การรับสมัคร

-สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code เพื่อสมัครงาน

-สมัครงานได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย https://krungthai.com อยู่ในข่าวและประกาศ

-สอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ 02-111-1111

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารกรุงไทย เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!