ธอส. โครงการบ้านล้านหลัง เพิ่มวงเงินเป็น 1.2 ล้านบาท ผ่อน 4,500 บาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มีการปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการบ้านล้านหลัง สำหรับกรณีลูกค้ารายย่อย โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยผ่อนชำระเริ่มต้น 4,500 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข “โครงการบ้านล้านหลัง” กรณีลูกค้ารายย่อย (Post Finance)

โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายและวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยเป็นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท จากเดิม 1 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะสมกับราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้โครงการบ้านล้านหลัง กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย จำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน ปีที่ 1-ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม(4 ฟรี) ได้แก่

1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน

3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

ส่วนกรณีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อคนต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี กรณีลูกค้ากู้ 1.2 ล้านบาท จะผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงแค่ 4,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น

โดยในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบว่ามีผู้ติดต่อยื่นคำขอกู้แล้วจำนวน 29,813 ราย วงเงิน 21,970 ล้านบาท และ ธอส. อนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าได้มีบ้านในฝันเป็นของตนเองแล้วทั้งสิ้น 28,278 ราย วงเงินกู้ 20,106 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ 50,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562-30 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!