รับสมัครงาน

บจก. เป๊ปซี่-โคล่า เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือ กศน.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทางซับคอนแทรค SKD ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต ผ่านซับคอนแทรค เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด โดยเข้าปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งฝ่ายผลิตดังนี้

วันที่ประกาศรับสมัคร

-วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ซับคอนแทรคที่เปิดรับสมัคร

-บริษัท เอส.เค. ดีเวลล็อปเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (SKD)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานฝ่ายผลิต ชาย และ หญิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย ที่มีอายุ 18-38 ปี

-ผู้หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า กศน.

-สามารถทำงานเป็นกะได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ได้รับ

-รายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน

-ค่าจ้าง 345 บาทต่อวัน

-โอที (3 ชม.) 207 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 45 บาทต่อวัน

-เบี้ยขยัน 700 บาทต่อเดือน

-ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

สถานที่ปฏิบัติงาน

-โรงงานผลิตของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัคร

-สามารถสมัครตำแหน่งฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ได้ที่ 086-331-9034 หรือ Line : 0863319034 ซับคอนแทรค SKD

ขอบคุณข้อมูล มนต์ชัย พันธุ์ศุภศิริ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!