รับสมัครงาน

บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้รวม OT 626 บาท/วัน

บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด เป็นบริษัทผู้ประกอบชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคุณสมบัติและสวัสดิการที่ได้รับของตำแหน่งนี้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

-พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ผู้ชาย สามารถขับรถมาทำงานเองได้

-อายุของผู้สมัคร 25 ปีขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป หรือ มีประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีใบรับรองการขับโฟล์คลิฟท์

-สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

รายได้และสวัสดิการของการ

-รายได้เฉลี่ย 626 บาทต่อวัน

-ค่าจ้าง 343 บาทต่อวัน

-ค่าล่วงเวลา (โอที) 161 บาทต่อวัน (วันละ 2.5 ชั่วโมง)

-เบี้ยขยัน 400 , 500 , 600 , 800 บาทต่อเดือน

-ค่าอาหาร 30 บาทต่อวัน

-ค่ากะดึก 35 บาทต่อวัน

-ค่าเดินทาง 30 บาทต่อวัน

-ประกันสังคม

-งานเลี้ยงประจำปี

-วันหยุดพักร้อนประจำปี

-ทุนการศึกษาบุตร

-โบนัส

สถานที่ปฏิบัติงาน

-บริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกั ตำบลพุทเลา อ.บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัคร

-ผู้ที่สนใจสมัครงานตำแหน่งพนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ของบริษัท ยูนิตี้ ฮาร์เนส จำกัด สามารถสมัครได้โดยการ Scan QR Code ในใบสมัคร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ 035-713-386 หรือ 086-300-4715 ฝ่ายบุคคล

ขอบคุณข้อมูล บจก.ยูนิตี้ ฮาร์เนส เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!