ข่าวบันเทิง

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครรับราชการ 90 อัตรา ม.3-ป.ตรี เงินเดือน 10,430-19,500 บาท

กรมอู่ทหารเรือ ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2567 จำนวน 90 อัตรา โดยมีตั้งแต่คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ไปจนถึงระดับการศึกษาปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567 โดยมีรายละเอียดตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือนดังนี้

1.ตำแหน่งที่ปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 27 อัตรา

-กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 26 อัตรา

-กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

2.ตำแหน่งที่ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 40 อัตรา

-กลุ่มงานเฉพาะวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

-กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 35 อัตรา

-กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

3.ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 23 อัตรา

-กลุ่มงานเฉพาะวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

-กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 20 อัตรา

-กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและค่าตอบแทน

1.กลุ่มงานเฉพาะวิชาชีพ

-มีความรู้ในวิชาวิศวกรรมโดยได้รับปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

-ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท

2.กลุ่มงานเทคนิค

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

3.กลุ่มงานบริการ

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

-ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

การรับสมัคร

-ผู้ที่มีความประสงค์ในการสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้ที่ www.dockyard.navy.mi.th ในหัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการออนไลน์”

ขอบคุณข้อมูล กรมอู่ทหารเรือ เรียบเรียง Chokyonline

error: Content is protected !!