ธอส. “ขยายเวลาพักชำระ” มาตรการที่ 5 เงินต้นและดอกเบี้ย ถึง 30 ต.ค. นี้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทางเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายความช่วยเหลือมาตรการที่ 5 ที่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเปิดให้เข้าร่วมาตรการที่ 8.5 ซึ่งพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยถึง 31 ตุลาคม 2563

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กล่าวว่า มาตรการที่มีลูกค้าลงทะเบียนมากที่สุดคือ มาตรการที่ 5 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีร่วมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 ซึ่งได้ยอมรับข้อตกลงของมาตรการไปแล้ว หากรายได้ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือ ไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระได้ตามปกติ ทาง ธอส. จึงได้เปิดให้แจ้งความประสงค์เข้า มาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย ผ่านแอพ GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม-29 สิงหาคม 2563

โดยแบ่งเป็น ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และ ลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL

1.กรณีลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาตรการที่ 8.5 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย โดยจะพักชำระได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

2.กรณีลูกค้าที่มีสถานะเป็น NPL จะต้องเข้ามาตรการประนอมหนี้พิเศษ หากสามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการที่ 8.5 ได้ด้วย

ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาตรการที่ 5 และมีความพร้อมในการผ่อนชำระหนี้ได้ตามปกติ สามารถกลับมาผ่อนชำระเงินงวดตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้เดิมได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม / กันยายน 2563 เป็นต้นไปแล้วแต่กรณี

ส่วนกรณีที่ลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 8.5 ลูกค้าสามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ให้หมดได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลากู้ตามสัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-645-9000

ขอบคุณข้อมูล สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!