โครงการรถไฟความเร็วสูง “โคราช-กรุงเทพ” ราคา 535 บาท ได้ใช้จริงปี 2568

หลังจากที่มีการอนุมัติโครงการรถไปฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย เพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมต่อกับทางรถไฟของลาว โดยเฟส 1 ที่กำลังจะเปิดให้บริการในปี 2568 คือ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นการร่วมมือของไทยกับจีน โดยมีค่าโดยสารเริ่มต้นอยู่ที่ 105 จนถึงโคราช 535 บาท

สำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงมีทั้งหมด 6 สถานี คือ สถานีกลาง บางซื่อ (กรุงเทพฯ) สถานีดอนเมือง (กรุงเทพฯ) สถานีอยุธยา สถานีสระบุรี สถานีปากช่อง และสถานีนครราชสีมา

โดยมีทั้งหมด 8 ตู้ด้วยกัน แบ่งเป็น 2 ชั้นคือ

-First Classชั้น 1 บริเวณหัวขบวนทั้ง 2 ด้านมี 96 ที่นั่ง

-Second Classชั้น 2 ในพื้นที่ 6 ตู้ที่มีทั้งหมด 498 ที่นั่ง

รวมผู้โดยสารทั้งหมก 594 ที่นั่ง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้แก่ ร้านค้า ร้านอาหาร พื้นที่เก็บกระเป๋า และห้องน้ำในทุกตู้โดยสาร โดยมีระยะทางในโครงการทั้งหมด 250.77 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 90 นาที

ค่าโดยสารในโครงการจะคิดตามระยะทาง 1.8 บาทต่อกิโลเมตร และมีค่าแรกเข้าระบบ 80 บาท จากต้นทางกรุงเทพ ไปยังสถานีต่างๆดังต่อไปนี้

-ดอนเมือง 105 บาท

-อยุธยา 195 บาท

-สระบุรี 278 บาท

-ปากช่อง 393 บาท

-นครราชสีมา 536 บาท

สำหรับในปีแรกที่เปิดให้บริการ คาดการณ์จำนวนผู้โดยสารไว้ 5,315 คนต่อวัน จากผู้โดยสารกรุงเทพ-โคราช วันละ 20,000 คนต่อวัน

อย่างไรก็ตามในตอนนี้โครงการยังติดที่ EIA แต่คงจะเสร็จพร้อมเซ็นสัญญาทุกสัญญาภายในปีนี้ และทางเพจโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure ได้คาดว่าจะได้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงสายนี้ภายในปี 2568

ขอบคุณข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!