กกพ. ลดค่าไฟฟ้าผันแปร เหลือ 3.63 บาทต่อหน่วย ตั้งแต่ ก.ย.-ธ.ค. นี้

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพนักงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้กล่าวว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลักงาน ได้มีมติให้ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที สำหรับการเรียกเก็บในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563 ลดลง 0.83 สตางค์ต่อหน่วย หรือ เรียกเก็บค่าเอฟที -12.43 สตางค์ต่อหน่วย

ทำให้ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในเดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม 2563 ปรับลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 3.63 บาทต่อหน่วย จากปัจจุบันอยู่ที่ 3.64 บาทต่อหน่วย โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงก่อนหน้านี้ส่งผลต่องวดปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าภาวะราคาจะลดลง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงก็ตาม แต่ทาง กกพ. ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องการใช้ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น ซึ่งยังคงเป็นแรงกดดันให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟทีสำหรับการเรียกเก็บประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม2563 ทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม2563 ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ขอบคุณข้อมูล innnews เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!