นขบ. ไฟเขียวประกันรายได้ชาวนา ผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด เริ่ม 1 ก.ย. นี้

นขบ. ไฟเขียวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/2564 ให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าวจำนวน 5 ชนิด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 พร้อมกับมาตรการคู่ขนานชดเชยดอกเบี้ย 3% จ่ายค่าบริหารจัดการและปรับปรุงคุณภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นขบ. ครั้งที่ 3/2563 โดยมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และจะเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 กันยายน2563 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2564

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าว 5 ชนิด ได้แก่

1.ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2.ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

3.ข้าวเจ้า 10,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

4.ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

5.ข้าวเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบมาตรการเสริมในเรื่องข้าว โดยจะให้มีการชะลอการขายข้าว ถ้าสมมุติเป็นระยะเวลาที่ข้าวออกมาก ซึ่งจะไปกดราคาตลาดของข้าว ถ้าเป็นเกษตรกรเก็บข้าวไว้ ไม่ขาย จะมีเงินชดเชยให้ 1,500 บาทต่อตัน ถ้าเป็นสถาบันเกษตรกร จะมีเงินให้ 1,500 บาทเหมือนกัน แต่สถาบันจะได้ 1,000 บาท และเกษตรกรจะได้ 500 บาท

นอกจากนี้จะช่วยในเรื่องของเงินกู้ โดยรัฐบาลจะช่วยดอกเบี้ย 3% สำหรับสถาบันเกษตรกรและโรงสี ที่ไปซื้อข้าวมาเก็บไว้ในช่วงที่ข้าวออกมาก เพื่อไม่ทำให้ข้าวราคาตก ส่วนมาตรการเสริมสุดท้ายสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะช่วยในเรื่องของค่าบริหารจัดการและการปรับปรุงคุณภาพ รายละไม่เกิน 20 ไร่ ไร่ละ 1,000 บาท

ขอบคุณข้อมูล ประชาชาติธุรกิจ เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!