ธอส. คืนเงินให้ 1,000 บาท ตอบแทนลูกค้า “สินเชื่อบ้าน” ที่ผ่อนชำระดี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาทางเพจสถานีข่าวกระทรวงการคลัง ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ที่ได้มีการตอบแทนลูกค้าที่มีการผ่อนชำระสินเชื่อบ้านที่ดีเป็นระยะเวลา 4 เดือน (กันยายน-ธันวาคม 2563) ติดต่อกันผ่านแอป GHB ALL ด้วยการรับเงินคืน 1,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้กล่าวว่า เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสินเชื่อของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระเงินกู้ด้วย Application : GHB ALL ซึ่งเป็น Application ทาง ธอส. จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการลูกค้าบ้าน ธอส. ผ่อนดี โดยจะมอบเงิน Cashback ให้กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ได้รับเงินจำนวน 1,000 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกัน ไม่เกิน 1 ล้านบาท

-มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

-มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง รวม 48 เดือน (จนถึงพฤศจิกายน 2563)

-โดยชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน รวมถึงเดือนธันวาคม 2563

-ต้องมีแอป GHB ALL และผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

กลุ่มที่ 2 ได้รับเงินจำนวน 500 บาท จำกัดจำนวน 1 แสนรายแรก โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 (ได้รับเงิน 1,000 บาท)

-มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้)

-ต้องไม่เคยสมัครแอป GHB ALL และต้องสมัครแอป GHB ALL พร้อมผูกกับบัญชีออมทรัพย์ภายในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 เพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

โดยลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินกู้ด้วยแอป GHB ALL เป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกัน ระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ลูกค้าที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดได้อย่างครบถ้วนแล้ว ธอส. จะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับแอป GHB ALL ภายใน 7 วัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็น และสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 ได้ต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และทางเพจ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขอบคุณข้อมูล สถานีข่าวกระทรวงการคลัง เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!