ธอส. เตรียมเปิดสินเชื่อบ้านผ่อน 70 ปี พ่อเกษียณลูกผ่อน 3,000-4,000 บาทต่อเดือน

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้กล่าวถึงการเตรียมมาตราการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อ วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อเสนอ รมว.คลังคนใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาเห็นชอบ คาดว่าจะเริ่มเปิดให้ยื่นคำขอภายในไตรมาส 4 ปีนี้

สินเชื่อทูเจน จะปล่อยกู้ในอายุสัญญานานถึง 70 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกจากปกติ 30-40 ปี เพื่อเป็นการลดภาระเงินงวดให้กับลูกค้า โดยหากต้องการกู้ 1 ล้านบาท ต้องมีเงินเดือนสุทธิ 1 หมื่นบาท

สำหรับเงินงวดต่อเดือนคาดว่าอยู่ที่ 3,000-4,000 บาท เพดานการปล่อยกู้สูงสุดรายละ 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก อัตราต่ำสุดในตลาด โดยปัจจุบันของ ธอส. อยู่ 1.99 เปอร์เซ็นต์

สินเชื่อผ่อนชำระ 70 ปี จะต้องเป็นการกู้ร่วม โดยพิจารณารายได้จากผู้กู้หลักก่อน เช่น บิดา มารดา จากนั้น ผู้กู้ร่วมที่บรรลุนิติภาวะ เช่น บุตรที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้รับหน้าที่ผ่อนชำระหลังผู้กู้หลักเกษียณ โดยแนวทางนี้จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านง่ายขึ้น

มาตรการนี้เป็นทางเลือกให้มีบ้านได้ไวขึ้น แต่ต้องเข้าใจว่า ยิ่งผ่อนนาน ภาระดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเทียบเงินต้นก็จะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าลูกหนี้ มีศักยภาพ ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ปรับลดงวดผ่อนชำระลงได้ในอนาคต

ขอบคุณข้อมูล sentangsedtee เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!