กรมส่งเสริมการเกษตร แจกเมล็ดพันธุ์ผักฟรี 5 ชนิด ลงทะเบียนรับบ้านละ 1 ชุด

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้านไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปปลูกรับประทานฟรี และเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ล่าสุดในเดือนกันยายน 2563 ได้มีการกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับฟรีครอบครัวละ 1 ชุด

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาทางเพจประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการโพสต์เกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง คะน้า ผักกวางตุ้งต้น แตงกวา กะเพรา และพริก

โดยประชาชนที่สนใจขอรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวไปปลูกที่บ้าน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจนกว่าจะครบจำนวน มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้

1.Scan QR Code หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing

2.จากนั้นคลิกลงทะเบียน และ คลิกอนุญาต

3.กรอกข้อมูลต่างให้ครบถ้วน

4.คลิกที่ลงทะเบียนอีกครั้ง

5.คลิกที่บันทึกสำเร็จ

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้ขอรับสิทธิ์อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ บริษัทเอกชนทั้ง 2 แห่ง จะจัดส่งซองเมล็ดพันธุ์พืชสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านให้ ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1-10 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จะส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและให้เกษตรตำบลในพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการตู้เย็นข้างบ้าน

ส่วนข้อมูลทั้งการปลูก การดูแล การผลิตและขยายพันธุ์พืชนั้น สามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำความรู้ พร้อมเข้าติดตามประเมินผลควบคู่อีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณข้อมูล ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และ สนุกดอทคอม เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!