การเคหะฯ เปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ “ช่วยหาบ้าน” สำหรับผู้มีรายได้น้อย

วันที่ 4 มกราคม 2564 ทางเพจไทยคู่ฟ้า ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ เพื่อให้การเคหะแห่งชาติช่วยหาบ้านที่เหมาะสมให้ สำหรับผู้มีรายได้น้อย 40,000 บาทต่อเดือนในกรุงเทพ และรายได้น้อย 17,000 บาทต่อเดือนในต่างจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีรายได้น้อย ที่อยากมีบ้านเป็นของตนเอง สามารถลงทะเบียนเพื่อให้การเคหะแห่งชาติ ช่วยหาบ้านที่เหมาะสมให้ได้ ผ่านเว็บไซต์ dhds.nha.co.th/nhawl/Home.html ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้มีรายได้น้อย

-ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป

-อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เลือกไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-ไม่เป็นเจ้าของ หรือกำลังทำสัญญาซื้อขายที่อยู่อาศัย

-หากมีคู่สมรส ยื่นคำขอได้คนเดียว

-ถ้าอาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน

-ถ้าอาศัยอยู่ในต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ทั้งครอบครัวไม่เกิน 17,000 บาทต่อเดือน

เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว อยู่ในระหว่างรอผล หากรายได้และจำนวนสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ หลังจากได้สิทธิ หรือเปลี่ยนมือภายใน 5 ปี ผู้ที่ได้สิทธิเช่า ต้องคืนสิทธิเช่าก่อน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1615 การเคหะแห่งชาติ

ขอบคุณข้อมูล ไทยคู่ฟ้า เรียบเรียง CHOKYONLINE

error: Content is protected !!